آزمایش مدار بسته

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آزمایش مداربسته (منابع حرفه ای) : موسسه خوارزمی اولین موسسه ایست که اعتقاد به آزمون جمعی ندارد و معتقد است تمام مشکلات از یک آزمون جمعی شروع می شود. هرفرد یک برنامه فردی دریافت می کند و بر اساس همان برنامه هم سنجیده می شود.
آزمون های استاندارد خوارزمی ۴ هدف تخصصی را دنبال می کند :
الف) شناسایی نقاط ضعف و قوت
ب) تبدیل نقاط ضعف به قوت
ج) تثبیت نقاط قوت
د) مدیریت زمان در طول ترم و روز کنکور
آزمون های تخصصی خوارزمی دو ۳ قالب :
- روزانه : برگزاری آزمون های ۱۰ تا ۱۵ سواله منطبق با برنامه دریافتی همان روز از ۲ درس در هر روز.
- سنجش : آزمون عملی آموخته ها در پایان هر ۲ هفته مطابق استاندارد های کنکور با ارائه گزارش های مدیریتی ویژه تیم مشاوره.
هماهنگ کشوری : برگزاری ۶ آزمون هماهنگ کشوری، قیاس با رقبای کشوری، تخمین رتبه و جایگاه کشوری و شبیه سازی انتخاب رشته.

ثبت نام در سرویس