آخرین ویدئوها

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس سوم ترجمه و پیا...
0 0
688 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس چهارم ترجمه و پ...
0 0
479 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس دوم ترجمه و پیا...
0 0
906 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس اول ترجمه و پیا...
0 0
654 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل –استا...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل –استاد هاشملی-سال چهارم سال چهارم –فصل دوم –ح...
0 0
635 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل–استاد...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل –استاد هاشملی-سال چهارم سال چهارم –فصل اول-دن...
0 0
564 مشاهده شده