آخرین ویدئوها

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...

دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل–استاد...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان دیفرانسیل –استاد هاشملی-سال چهارم سال چهارم –فصل صفر-یا...
0 0
899 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد س...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد سعیدی-فصل چهارم سال سوم – حد و پیوستگی تو...
0 0
683 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد س...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد سعیدی-فصل دوم سال سوم – تابع-تابع چند ضاب...
0 0
504 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد س...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان حسابان –استاد سعیدی-فصل اول سال سوم – بخش پذیری
0 0
528 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان جبر و احتمال اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان جبر و احتمال استاد همتی –فصل اول سال سوم – درک شهودی- ا...
0 0
682 مشاهده شده

سوالات کنکور درس آمار ارشد 93

جزئیات
2 years ago
0 0
600 مشاهده شده