آخرین ویدئوها

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...

-فصل دوم فیلم آموزش رایگان ادبیات سال چه...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
در آمدی بر ادبیات حماسی - فیلم آموزش رایگان ادبیات سال چهارم استاد تاجیک
0 0
501 مشاهده شده

فیلم آموزش رایگان ادبیات سال چهارم استاد...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
-فصل اول - دانلود فیلم آموزش رایگان ادبیات سال چهارم استاد تاجیک ادبیات عرفانی-...
0 0
486 مشاهده شده

تیزر محصول آموزشی ادبیات

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
0 0
425 مشاهده شده

حل نکته و تست زیست شناسی کنکور

جزئیات
3 years ago
مجموعه آموزشی
1 0
808 مشاهده شده

حل نکته و تست هندسه کنکور

جزئیات
3 years ago
مجموعه آموزشی
0 0
634 مشاهده شده

حل نکته و تست ریاضی کنکور

جزئیات
3 years ago
مجموعه آموزشی
0 0
661 مشاهده شده