آخرین ویدئوها

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...

دانلود فیلم آموزش رایگان زبان انگلیسی–اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان زبان انگلیسی–استاد سعیدی -سال چهارم-درس پنجم ترجمه کلما...
0 0
897 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان درس ریاضی–استاد...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان درس ریاضی–فصل اول استاد بای دنباله ها-حل مسئله –مثال ها
0 0
1,632 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس نهم ترجمه و پیا...
0 0
615 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس هفتم ترجمه و پی...
0 0
1,188 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس ششم ترجمه و پیا...
0 0
666 مشاهده شده

دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –اس...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
دانلود فیلم آموزش رایگان دین و زندگی –استاد زنگنه -سال چهارم-درس پنجم ترجمه و پی...
0 0
688 مشاهده شده