نمایندگی استان گلستان

نماینده:  خانم معصومه مصطفی‌لو

آدرس نمایندگی: استان گلستان - شهرستان مینودشت، خیابان سید جمال‌الدین، خیابان ولیعصر، روبروی آموزش و پرورش آموزشگاه کوشیار

شماره تماس ثابت: 01735229741

شماره همراه: 09116355045