نمایندگی استان همدان

نماینده: آقای قاسم وکیلی

آدرس نمایندگی:  استان همدان، شهر همدان، میدان آرامگاه، اول خیابان بین‌النهرین، ساختمان رامین، واحد 9

شماره تماس: 08138262266 و 08138219699

کد پستی: 6516647481