نمایندگی استان گیلان

نام نمایندگی: آموزشگاه علمی رهیافت، آقای زیده سرایی

آدرس نمایندگی: استان گیلان – شهرستان صومعه سرا، خیابان طالقانی، پشت بانک صادرات مرکزی، دفتر نمایندگی هلدینگ آموزشی خوارزمی شعبه صومعه سرا

شماره تماس ثابت: 44335422-013

شماره همراه: 09113389366

کد پستی: 4361946851